Παναγία η Βρεφοκρατούσα Παναγία η Βλαχέρνα και Αγ. Ιωάννης ο Πρόδρομος
Ο Αγ. Ελευθέριος Ο Αγ. Ανεμπόδιστος
Ο Χάζαρις και η γριούλα που πουλάει ηδύποτα Ο Δεσποτικός Θρόνος
Η Δίκη του Πιλάτου Ο Αγ. Εύγραφος και οι 4 Οικουμενικές Σύνοδοι
Εικόνα του Χριστού σε τσίγκο Ο Εμπαιγμός
Η ευλογία της Παναγίας από τους Ιερείς Η φιλοξενία του Αβραάμ
Η Γέννηση του Χριστού Τα κελιά της Παναγίας των Βλαχερνών
Λεπτομέρεια σε κελιά Η Λιτανεία
Οι άγιοι Μαρδάριος, Παντελεήμων και Ιεζεκηίας Το μάρμαρο της εισόδου
Το Χέρι των Μυροφόρων Προσευχή και Προδοσία
Η Ψηλάφιση του Θωμά Ο Σταυρός πάνω από την Ωραία Πύλη
Η πλαϊνή όψη του Τάφου του Μιχαήλ Άγγελου Δούκα Κομνηνού Ο Σταυρός από τον Τάφο του Μιχαήλ Άγγελου Δούκα Κομνηνού
Ο Τάφος του Μιχαήλ Άγγελου Δούκα Κομνηνού Λεπτομέρεια από το πάνω μέρος του Τάφου του Μιχαήλ Άγγελου Δούκα Κομνηνού
Ο Τάφος των παιδιών της Αγίας Θεοδώρας και του Μιχαήλ Άγγελου Δούκα Κομνηνού Επιγραφή πάνω στον τάφο των παιδιών
Κάτοψη του ναού Το καμπαναριό του ναού
Το μάρμαρο πάνω από τη βόρεια είσοδο του ναού Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην εξωτερική όψη του ναού
Ο Τάφος ενός καλόγερου που ανακαλύφθηκε στο έξω από τη βόρεια είσοδο του ναού Ο Σκελετός του καλόγερου
Ο Αγ. Ιωάννης ο Πρόδρομος, η πιο παλιά τοιχογραφία του ναού (790 μ.Χ.) στο δεξιό κλίτος Ο Κεντρικός Τρούλλος του ναού
Το ψηφιδωτό που βρίσκεται στο δεξιό κλίτος Το ψηφιδωτό που βρίκεται στο αριστερό κλίτος
Το ψηφιδωτό που βρίσκεται μπροστά στην Ωραία Πύλη Το ψηφιδωτό που βρίκεται μπροστά στην Ωραία Πύλη
Το κεντρικό ψηφιδωτό του ναού, που αναπαριστά το δικέφαλο αετό
Φωτογραφία του ναού το 1909 Φωτογραφία του ναού το 1953